Pe 3 noiembrie curent, Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a organizat ce de-al treilea seminar de instruire pentru profesorii de pe ambele maluri ale Nistrului în cadrul proiectului „Creșterea încrederii reciproce dintre cadrele didactice de pe cele două maluri ale Nistrului: formarea capacității regionale pentru dezvoltarea continuă a competențelor profesorilor în domeniul metodelor moderne pro-active în domeniul educației pentru drepturile omului” implementat de Institutul pentru Democrație cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

Evenimentul a avut drept scop împărtășirea bunelor practici de predare-învățare simultană a limbilor pentru copii, dar și promovarea toleranței interetnice prin limbă și cultură începând cu etapa fragedă a vârstei. În cadrul evenimentului experții ANTEM au prezentat conceptul și aspectele metodologice de învățare  simultană, materialele didactice și modelele de organizare a procesului de instruire simultană.

Participanții și-au îmbunătățit cunoștințele privind specificul predării simultane nu doar prin aspectele teoretice, dar și prin cele practice, cum  ar fi simularea modelelor de lecții, jocurilor de rol etc. Participanții evenimentului au beneficiat, de asemenea, de materiale didactice de ultimă oră specifice predării simultane a limbilor.

Participanții și-au exprimat necesitatea de continuare a unor astfel de training-uri de formare profesională a cadrelor didactice care vor spori calitatea procesului de predare-învățare a limbilor de pe ambele maluri ale Nistrului.