În luna mai, pe 17 mai și 23 mai 2019 ANTEM a organizat două seminare de instruire pentru 40 de profesori de limbă română și găgăuză din 20 de grădinițe din UTAG care vor implementa în mod individual Programul de Învățare Simultană a Limbilor Română și Găgăuză, în instituțiile pe care le reprezintă. Această etapă a programului, care este focusată pe dezvoltarea profesională a cadrelor dar și dezvoltarea materialelor didactice are loc cu susținerea financiară a HCNM OSCE.

Activitățile de instruire le-au permis celor 40 de profesori de română și găgăuză să își perfecționeze  competențe profesionale de implementarea a sistemul de predare-învățare simultană a limbilor română și găgăuză pentru copiii din grupa medie, mare și pregătitoare și părinții lor, bunele practici de utilizare a materialelor didactice elaborate pentru acest program.

În prima zi a seminarului participanții au discutat despre Curriculumul de învățare a limbii române și găgăuze, descriptorii nivelului Pre A1+, unitățile de competențe, unitățile de conținut și activitățile de învățare, inclusiv, unitățile tematice și lingvistice, actele de vorbire, minimul lexical, toate prezentate gradat pentru grupa medie, mare și pregătitoare  din instituțiile de educație timpurie cu predare în limbile minorităților naționale.

La 27 mai profesorilor le-au fost propuse sugestii didactice de proiectare în grupa pregătitoare a activităților de învățare simultană a limbilor, proiecte didactice pentru grupa pregătitoare, modele de învățare simultană a limbilor, utilizarea cântecelor în învățarea simultană a limbilor în grupa pregătitoare, utilizarea poveștilor/dramatizărilor în învățarea simultană a limbilor în grupa pregătitoare, utilizarea poeziilor în învățarea limbii române  și găgăuze

De  menționat că predarea simultană a două limbi este o metodă nouă și eficientă pentru grădinițele din Republica Moldova. Acest program este implementat în grădinițele din UTAG și este solicitat de un număr tot mai mare de grădinițe alolingve din țară.