La 26 aprilie 2018, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a lansat astăzi o nouă etapă a programului INVĂȚĂM ROMÂNA LA DISTANȚĂ în cadrul proiectului Oportunități de educație nonformală pentru tineri prin instruire la distanță, care este implementat cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea egalităţii de şanse, privind integrarea socială şi profesională, prin prisma instruirii lingvistice la distanţă a minim 400 tineri specialiști, reprezentanți ai minorităților etnice din regiunile Nord, Sud și Centru ale RM.

Platforma e-learning Învăţăm româna la distanţă  acoperă nivelele A1-A2, B1, B2 şi C1 (pentru anumite categorii profesionale) conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi şi este creată în baza materialelor didactice elaborate de ANTEM. În baza platformei, tinerii vor avea posibilitate să învețe gratuit limba română la distanță, la nivelele A1-A2, B1 și B2 și să-și certifice nivelul de cunoaștere a limbii române în baza rigorilor europene.

Proiectul mai are menirea de a inova procesul educaţional, astfel sunt planificate evenimente de sensibilizare a mediului academic, dar şi a factorilor de decizie vizavi de utilitatea educaţiei neformale.

Directorul ANTEM, Lucia Cucu a afirmat că ANTEM propune cursuri gratuite pentru tinerii din RM, reprezentanți ai minorităților etnice, cu vârsta cuprinsă între 16-35 de ani din zonele rurale și urbane din regiunile UTAG, Transnistria, Nord, Sud și Centru ale țării, care vor avea posibilitate să-și sporească nivelul de cunoaștere a limbii române prin intermediul e-platformei invat.antem.org. Programul Învățăm Româna la distanță vine sa ofere posibilitate să învețe limba română și tinerilor mămici, persoanelor cu dizabilități, celor dintr-o zonă mai îndepărtată și celor care au un regim propriu de învățare.