O întrevedere cu reprezentanţii Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale OSCE de la Haga împreună cu experții ANTEM a avut loc pe 15 februarie curent. În cadrul vizitei au fost puse in discuție proiectele în derulare ale ANTEM: Programul de învățare simultană a limbilor româna și găgăuză și Programul de instruire lingvistică pentru minorităţile naţionale din Republica Moldova, susținute financiar de către Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE de la Haga.

În cadrul întrunirii, părțile au făcut schimb de opinii privind dinamica dezvoltării proiectelor, succesele și necesitățile pentru asigurarea bunei derulări ale acestora.

Reprezentanții delegației și-au exprimat deschiderea de a susține și în continuare eforturile ANTEM în vederea desfășurării proiectelor sus-menționate. Reprezentantul Ministerului Educației al RM, prezent la eveniment, a menționat, de asemenea, importanța proiectelor implementate de ANTEM considerate în deplină rezonanță cu prevederile specificate în strategia Ministerului Educației.